menu

ท่านี้ โทมิ ให้ร้อย สมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ”

19 มิถุนายน 2563

“โทมิ” มอบเงิน มูลค่า 10,000 บาท จากร่วมกิจกรรม “ท่านี้โทมิให้ร้อย” สมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ” แก่ นายธนากร วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19(และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8