menu

ดีนี่ & สมาร์ท ส่งกำลังใจผ่านโครงการแม่ตกงานลูกอดนมอีจัน

30 เมษายน 2563

“นีโอ คอร์ปอเรท ” ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กลุ่มเด็กดีนี่และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสมาร์ท

จำนวน 1,008 ชุด เพื่อส่งให้กับลูกเพจอีจันภายใต้โครงการ “กล่องกำลังใจอีจัน ”