menu

Happy work place

ไลฟ์ @ นีโอ

สำนักงานเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” มีความสุขมากที่สุดที่ได้มาทำงานในแต่ละวัน

ECO FRIENDLY

Minimal Water Waste การลดปริมาณน้ำเสียในกระบวนการผลิตให้มีน้อยที่สุด คืนสู่สภาพแวดล้อมอย่างดีที่สุด ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานสูง​
​Energy Saving ดำเนินการติดตั้งระบบ Solar cell และระบบ Inverter กับ Motor ที่มีกำลังขับสูง ในการควบคุมรอบการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ เครืองจักรต่าง ๆ​​
ระบบอาคารคัดแยกขยะที่ทันสมัย​

STAY HAPPINESS

บรรยากาศแห่งความสุขพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
#บ้านหลังที่สอง ที่จะช่วยให้เกิด Work-Life Balance มีทั้ง
โค-เวิร์กกิ้ง สเปซ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถใช้พื้นที่ได้ทุกเมื่อ ช่วงเวลาก่อนและหลังทำงาน สามารถสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ที่ห้องฟิตเนส หรือลู่วิ่งบริเวณสนามหญ้า พร้อมสูดอากาศจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ภายในบริษัทฯ ยังจัดให้มีแคนทีน และร้านกาแฟ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีการนำผลผลิตจากพืชผักที่ปลูกบนชั้นดาดฟ้ามาปรุงเป็นเมนูพิเศษอีกด้วย​