menu

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 888 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเครือ (“เรา” หรือ “ของเรา”) บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด  (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิต ทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค (Consumer Products) ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 8 แบรนด์ ได้แก่ เอเวอร์เซ้นส์ ทรอส ไฟน์ไลน์ ดีนี่ วีไวต์ บีไนซ์ สมาร์ท โทมิ โดยแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า แบรนด์ไฟน์ไลน์ (Fineline) และสมาร์ท (SMART) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แบรนด์ โทมิ (TOMI)
 2. ) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก (Baby & Kid Products) ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของใช้เด็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเด็ก และกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเด็ก ภายใต้แบรนด์ ดีนี่ (D-nee)
 3. ) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Toiletries Products) ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม แบรนด์ บีไนซ์ (BeNice) ทรอส (TROS) เอเวอร์เซ้นส์ (Eversense) และ วีไวต์ (Vivite)

เราเคารพข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างเรากับท่าน ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ หมายความรวมถึงข้อมูลทั้งปวงที่ช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เกี่ยวกับลูกค้าของเรา แนวทางที่เราอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราอาจเลือกได้เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว เรามีการกำหนดนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal/Privacy Data Protection Policy) โดยนโยบายจะอธิบายถึงการใช้และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

01. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
02. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูล
03. แนวทางในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
04. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
05. เทคโนโลยีที่เราใช้ คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก
06. บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอก
07. การโฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
08. แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
09. การแจ้งเตือนแบบพุช และการเตือนและการอัพเดตภายในแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์
10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปัน
11. สิทธิและทางเลือกของท่าน
12. การโอนข้อมูล
13. แนวทางที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
14. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ
15. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
16. วิธีติดต่อเรา
17. ความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย

01. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
เนื่องจากบนเว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากหลายแหล่ง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อท่านได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หรือ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น) เมื่อท่านไปเยี่ยมชมหนึ่งในร้านค้าของเราหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้หรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกของเรา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีวางขายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าชั้นนำ ร้านค้าเพื่อผลิตภัณฑ์ความงาม ร้านค้าออนไลน์หลายแห่ง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าชั้นนำ ร้านค้าเพื่อผลิตภัณฑ์ความงาม ร้านค้าออนไลน์ดังกล่าว จะไม่มีการส่งให้แก่เรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ทำไปโดยคู่ค้าธุรกิจค้าปลีกของเรา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแอปพลิเคชัน เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือเมื่อท่านใช้บริการหรือฟีเจอร์ของหนึ่งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการใช้งานของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน

02. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูล
ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายช่องทาง เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า ณ ร้านค้าเราในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าชั้นนำ ร้านค้าเพื่อผลิตภัณฑ์ความงาม ร้านค้าออนไลน์ ที่ร้านค้าของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือผ่านหนึ่งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถให้แก่เราได้ (ถ้ามี) จะรวมถึง
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์อื่น ๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
 • อายุและวันเดือนปีเกิด
 • เชื้อชาติ เพศ ภาษาที่ใช้เป็นหลัก
 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ CVC เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเราจะจัดการกับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี (เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี)
 • ประวัติการซื้อสินค้า
 • ข้อมูลติดต่อของเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ภายใต้พฤติการณ์ที่ท่านได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการใช้
 • เนื้อหาที่ท่านเป็นผู้จัดทำ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ รีวิว บทความ การตอบแบบสอบถาม และคอมเมนต์)
 • ข้อมูลที่ให้ไว้กับเราเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเรา หรือใช้หนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา (เช่น ชื่อ ภาพโปรไฟล์ การกดไลค์ สถานที่ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย)
 • เน็ตเวิร์ก หรือหน้าสมัครเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านเมื่อท่านใช้หนึ่งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา)
 • หมายเลขประจำบัญชีสำหรับโปรแกรมการเป็นสมาชิกหรือโปรแกรมลอยัลตี้ของท่าน
 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราถือเป็นความสมัครใจของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราตามที่ระบุข้างต้นนี้ ท่านอาจไม่ได้รับบริการและการส่งเสริมการขายของเราตามที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในส่วนของแนวทางในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
03. แนวทางในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตเท่าที่กฎหมายใช้บังคับอนุญาตหรือกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ติดต่อสื่อสารกับท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ การดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพในการให้บริการ เพื่อติดตามผลหรือยืนยันคำสั่งซื้อ การนัดหมาย การคืนสินค้า หรือการคืนเงินของท่าน โดยผ่านทางการสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
 • ให้บริการตามคำสั่งซื้อของท่าน และสามารถบริหารจัดการการสมัครใช้บริการ การลงทะเบียน
 • บริหารและจัดการ การให้บริการกับท่าน และตอบข้อซักถามของท่าน
 • ส่งเอกสารส่งเสริมการขายหรือการสื่อสารอื่น ๆ ไปให้ท่าน
 • ให้ข้อมูลและบริการตามที่มีการร้องขอแก่ท่าน
 • ส่งการสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน
 • ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมบัตรของขวัญของท่าน
 • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงประวัติการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านทางหน้าร้านของท่าน
 • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกและการเติมเต็มผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมถึงผ่านช่องทางการลงทะเบียนลูกค้าของเรา
 • บริหารจัดการรายการสมาชิกและรายการโปรแกรมลอยัลตี้ของเรา (ถ้ามี)
 • ปรับโฆษณาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา รวมทั้งที่อื่น ๆ ให้ตรงกับความสนใจของท่านและประวัติการซื้อสินค้าจากเรา
 • สื่อสารกับท่านและจัดการการมีส่วนร่วมของท่านในกิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน การจับรางวัล โปรแกรมต่าง ๆ (เช่น โปรแกรมลอยัลตี้ (ถ้ามี)) การสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนออื่น ๆ รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่าง ๆ
 • บริหารจัดการ ประเมินผล และปรับปรุงกิจการของเรา (รวมถึงการพัฒนาหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จัดการการสื่อสารของเรา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา ทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการทำบัญชี การสอบบัญชี และบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรอื่น ๆ)
 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเราจะได้มีการบอกกล่าวเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเจตนาใช้ เราจะสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่แสดงรายการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา” มาใช้ในการทำการตลาดทางตรงได้ต่อเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้สามารถใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่เมื่อเราได้ขอความยินยอมจากท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ การสื่อสารเพื่อทำการตลาดทางตรงอาจส่งถึงท่านโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความสั้น ผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันออนไลน์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“เรา” หรือ “ของเรา”) ผู้ดูแลและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอเวอร์เซ้นส์ ทรอส ไฟน์ไลน์ ดีนี่ วีไวต์ บีไนซ์ สมาร์ท โทมิ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการ www.neodealddshop.com และ www.neo-corporate.com ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคสัญชาติไทย และเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เอเวอร์เซ้นส์ ทรอส ไฟน์ไลน์ ดีนี่ วีไวต์ บีไนซ์ สมาร์ท โทมิ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ของเรา ผ่านทางการเชื่อมต่อกับท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา (เช่น บัญชีสมาชิก โปรแกรมลอยัลตี้ เป็นต้น) หรือเมื่อท่านได้รับบริการจากเรา นอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ที่ท่านอาจมีกับแบรนด์ที่ท่านได้ติดต่อตั้งแต่แรกเริ่มไว้แล้ว ท่านยังอาจได้รับเชิญจากแบรนด์ (กล่าวคือ เราเชิญท่าน) ให้ลงทะเบียนรับข่าวสารด้านการตลาดของแบรนด์ข้างเคียงอื่น ๆ อีกหลายแบรนด์ของเรา ซึ่งนำเสนอโดยบริษัทเราในภาพรวม หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ ณ เวลาที่ท่านได้ให้ความยินยอมที่จะลงทะเบียนรับข่าวสารดังกล่าว จะถูกเราใช้ไปพร้อม ๆ กันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดดังกล่าว การจัดการเกี่ยวกับการโอนข้อมูลใด ๆ โดยเราตามที่กล่าวถึงในวรรคนี้ จะสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีข้อกำหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมทั้งจากท่านและผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฎหมายของท่าน เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรง ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกรับการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ข้างล่างนี้ เราจะต้องหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรงหากท่านกำหนดเช่นนั้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่านและเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในการทำการตลาดทางตรงเฉพาะที่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

04. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือคลิกโฆษณาออนไลน์ของเรา (รวมถึงโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือโดยใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน เช่น หากท่านใช้หนึ่งในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสของท่าน หมายเลขเฉพาะประจำเครื่องของท่าน (หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ) และ/หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะนำเสนอฟีเจอร์หรือการทำงานบางประการภายในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้แก่ท่าน นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและลักษณะนิสัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำงานบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรายังอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ท่านคงสถานะเข้าระบบในแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำในแต่ละครั้งที่ท่านต้องการเข้าใช้แอปพลิเคชัน หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบไว้ ท่านจะต้องตระหนักว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของท่านได้ จะสามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีโทรศัพท์มือถือของท่านได้ และสามารถซื้อสินค้าผ่านทางบัญชีของท่านได้ ด้วยเหตุนี้ หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรเปิดการใช้งานฟีเจอร์รักษาความความปลอดภัยด้วยการล็อกรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อปกป้องไม่ให้มีการเข้าถึงและใช้อุปกรณ์มือถือและบัญชีผู้ใช้ของท่านในแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต

05. เทคโนโลยีที่เราใช้
คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก เว็บบีคอน และเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง

 • “คุกกี้” คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กหรือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นจะจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเป็นแท็กที่ช่วยระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านราบรื่นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่านและการจดจำความชื่นชอบของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บราวเซอร์ของท่านอาจบอกให้ท่านทราบว่าจะกำหนดให้มีการแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท และจะจำกัดหรือปิดการใช้งานของคุกกี้บางส่วนได้อย่างไร หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของท่าน อาจทำให้การทำงานบางส่วนของเว็บไซต์เราสูญเสียไป
 • “แฟลชคุกกี้” (หรือเรียกว่าอ็อบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะเครื่อง (Local Shared Objects: LSO) จะเป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เว้นแต่ว่าแฟลชคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากกว่า แฟลชคุกกี้จะใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า ความชื่นชอบ และการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอ เกมอินเตอร์แอกทีฟ และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • “เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก” เป็นบันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งเว็บเพจที่ท่านร้องขอไปยังบราวเซอร์ของท่าน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกอาจจะบันทึกข้อความค้นหาที่ท่านกรอก หรือลิงก์ที่ท่านคลิก เพื่อนำท่านไปยังเว็บเพจ นอกจากนี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกยังอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์ของท่าน เช่น ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทบราวเซอร์ โดเมน คุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าไว้บนบราวเซอร์ของท่าน ภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตเวลาที่อุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่
 • “เว็บบีคอน” “เคลียร์พิกเซล” หรือ “พิกเซลแท็ก” ในการควบคุมว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดจะเป็นตัวเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจวางแท็กไว้บนเว็บเพจของเรา เรียกว่า “เว็บบีคอน” “เว็บบีคอน” นี้คือคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดยเฉพาะและคุกกี้ของเว็บเพจนั้น ๆ เว็บบีคอนเป็นรูปกราฟฟิกขนาดเล็กที่อยู่บนเว็บเพจหรืออีเมล ซึ่งสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเว็บเพจและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิกดู หรือการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล
 • “เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง” เทคโนโลยีระบุตำแหน่งจะหมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราระบุตำแหน่งของท่านได้ เราอาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เปิดการทำงานให้อุปกรณ์มือถือของท่านส่งตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของท่านมาให้เรา นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทั่ว ๆ ไปจากเว็บบราวเซอร์ของท่านมาโดยอัตโนมัติ
06. บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอก
เราอาจใช้บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เช่น บริการเว็บอนาไลติกส์ของ Adobe Site Catalyst และ/หรือ Google Analytics และ/หรือ Pixel by Facebook ผู้ให้บริการที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเฟอร์ล็อก และเว็บบีคอน เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้ (รวมถึงไอพีแอดเดรส) จะมีการเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ ซึ่งจะใช้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถปิดการทำงานของบริการวิเคราะห์เหล่านี้ซึ่งจะทำการวิเคราะห์กิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บอนาไลติกส์ สิทธิในการเลือกของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์ ดังนี้

 • Google Analytics กรุณาดาวน์โหลดส่วนขยายของบราวเซอร์ซึ่งปิดการทำงาน Google Analytics เป็นบริการที่จัดทำให้โดย Google ไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ Google Analytics กรุณาศึกษาภาพรวมของ Google Analytics ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Google โดยไปที่ http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook Pixels กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/business/help/1178675675606697?id=2042840805783715
07. การโฆษณาตามเป้าหมาย
เราอาจติดต่อและ/หรือทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บบีคอนบนเว็บไซต์ อีเมลของเราบนเว็บไซต์ อีเมลของบุคคลภายนอก และ บนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่าง ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ และเราได้ใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาบางประการของ Google Analytics ท่านสามารถเลือกที่จะให้หยุดการใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาของ Google Analytics ได้โดยผ่านการตั้งค่าของ Google Ad หรือไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  เราจะใช้ข้อมูลที่จัดหาให้โดยฟีเจอร์การรายงานข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของ Google Analytics ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ในการที่จะปิดการทำงานคุกกี้ของผู้ให้บริการเว็บอนาไลติกส์ที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ บางบราวเซอร์จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้คุกกี้ได้เป็นกรณีไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังอาจใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มที่จัดการดูแลโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Google, Facebook, Youtube, Instagram, LINE, ฯลฯ เพื่อแสดงโฆษณาที่อิงจากความสนใจ เราอาจแปลงอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กลายเป็นตัวเลขเฉพาะ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถนำไปจับคู่กับผู้ใช้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของตน หรือจับคู่กับข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีการเก็บรวบรวมจากท่าน การจับคู่ดังกล่าวช่วยให้สามารถส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ หากต้องการเลือกที่จะไม่รับโฆษณาเหล่านี้ ท่านจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการโฆษณาของท่านบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกดังกล่าว แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรตรวจสอบทบทวน

08. แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารจัดการระบบ เช่น เพื่อระบุว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามาก่อนหรือไม่ หรือเพิ่งเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่แสดงให้ท่านชมบนเว็บไซต์เราและที่อื่น ๆ ให้ตรงตามความสนใจและประวัติของท่านที่มีกับเรา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

09. การแจ้งเตือนแบบพุช และการเตือนและการอัพเดตภายในแอปฯ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดีย เมื่อท่านเปิดใช้งานเว็บไซต์ เราอาจให้ท่านเลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนแบบพุชจากเราบนอุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งมาจากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่ การแจ้งเตือนแบบพุชนี้อาจรวมถึงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือเปิดใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องแล้ว ท่านอาจยกเลิกการรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้ โดยปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของท่าน หรือบัญชีของท่านในระบบของเรา การยกเลิกการรับการแจ้งเตือนแบบพุชจะไม่กระทบต่อการสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านได้รับจากเรา เช่น การสื่อสารผ่านทางอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังอาจได้รับการเตือนและการอัพเดตภายในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา และ/หรือเว็บไซต์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับเรา หรือปิดการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมล้างประวัติการเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์มือถือของท่าน

10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปัน
เราจะไม่ให้เช่า ขาย หรือเปิดเผยในลักษณะอื่น (เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน จะเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทำการตลาดทางตรงกับท่าน แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
 • บริษัทในเครือของเรา (รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ ที่เป็นของเราและ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดเป็นอย่างอื่นในคำบอกกล่าวที่มีการจัดทำ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือของเรา สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.neo-corporate.com
 • ผู้ให้บริการ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทคู่ค้าพันธมิตร และ/หรือบริษัทกิจการร่วมค้าซึ่งอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในและต่างประเทศ และบุคคลดังกล่าวอาจให้บริการในนามของเราตามคำสั่งของเรา และส่งข้อมูลการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปให้ท่าน เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เท่าที่จำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น หน่วยงานที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และให้บริการเว็บโฮสติ้ง การโฆษณา และการตลาด
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิดเจ็ต และปลั๊กอิน ถ้าหากท่านใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเปิดให้ท่านใช้บนเว็บไซต์ของเรา อาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างเรากับบุคคลภายนอกดังกล่าว
 • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ในนามของเรา เราจะขอให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันหรือเข้มงวดกว่า เราอาจจะไม่สามารถเสนอบริการหรือสิทธิประโยชน์บางส่วนให้แก่ท่านได้ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่าน
11. สิทธิและทางเลือกของท่าน
หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านเลือกไว้ ขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อส่งจดหมาย หรือส่งคำร้องขอ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

 • การยกเลิกการรับอีเมล ท่านสามารถแจ้งให้เราหยุดส่งการสื่อสารด้านการตลาดผ่านทางอีเมลให้แก่ท่านได้ทุกเมื่อ โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่อยู่ในอีเมลด้านการตลาดที่ท่านได้รับจากเรา หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการรับอีเมลด้านการตลาดจาก นีโอ คอร์ปอเรท หรือแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ ได้โดยส่งคำร้องขอยกเลิกการรับอีเมลไปยัง customerservices@neo-corporate.com 
 • การยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านสามารถร้องขอให้ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ หยุดส่งการสื่อสารด้านการตลาดผ่านทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจรวมอยู่ในเอกสารส่งเสริมการขายที่ส่งทางไปรษณีย์ของเรา ท่านยังสามารถร้องขอให้เราหยุดส่งเอกสารส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ให้แก่ท่านได้ โดยส่งคำร้องขอยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง customerservices@neo-corporate.com
 • การแสดงตำแหน่งที่อยู่ของท่าน เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแอปฯ ใดแอปฯ หนึ่งของเรา อาจมีการขอข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ท่านอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันรายละเอียดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านได้โดยการปรับการตั้งค่าบริการเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของท่านในการที่จะปฏิเสธการแบ่งปันสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่าน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในอุปกรณ์มือถือของท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง หรือกรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือของท่าน
 • การเพิกถอนความยินยอม เว้นแต่เมื่อมีข้อจำกัดใด ๆ ไม่ให้มีการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่เคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยต้องมีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะปฏิบัติตามตัวเลือกของท่านต่อไป ในบางสถานการณ์ การเพิกถอนความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนของเราได้อีก
 • การทบทวน การปรับปรุง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานาน 10 ปี โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน ขอรับสำเนาหรือร้องขอให้มีการโอน ปรับปรุง และแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้มีการบล็อก ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนที่สามารถระบุตัวตนได้ออกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือจำกัดและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประการที่เราทำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ เราอาจดำเนินการตามสมควรในการพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อเรา โดยส่งอีเมลไปที่ customerservices@neo-corporate.com โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในขอบเขตที่ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และคำร้องขอของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะให้สิทธิแก่ท่านตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับอีกด้วย
12. การโอนข้อมูล
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านไปยังตลาด/ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากตลาด/ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตอนเริ่มแรก และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลและจัดเก็บอยู่นอกตลาด/ประเทศที่ท่านอยู่อาศัย ท่านเข้าใจและตกลงว่าตลาด/ประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตลาด/ประเทศเหล่านี้อาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมือนกับตลาด/ประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนเริ่มแรก เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังตลาด/ประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

13. แนวทางที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราดูแลให้มีมาตรการป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านจากการทำลาย ความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย การโอน หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และเราไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลมาให้เรา หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน

14. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทราบ เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านทางลิงก์อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนหากท่านจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์ ในขอบเขตที่เว็บไซต์เชื่อมโยงผ่านลิงก์ที่ท่านไปเยี่ยมชมไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของหรือความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

15. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้ท่านทราบก่อนเพื่อให้ท่านทบทวนการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะโพสต์ประกาศที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทรายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา และระบุไว้ในตอนต้นของนโยบายดังกล่าวว่านโยบายมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด

16. วิธีการติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลที่เรามีซึ่งเกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกต่าง ๆ ของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้ที่ customerservices@neo-corporate.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +66 (0) 2 017 8900

17. ความขัดแย้งระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้บังคับตามเนื้อความฉบับภาษาไทยเป็นหลัก