สมัครงาน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและเครื่องสำอาง
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวน : 1 อัตรา

  • Bachelor’s degree in Accounting/ Finance/ Business Administration
  • 3 years working experience in analysis field (Preferred in FMCG industry)
  • Strong analytical, problem solving, and presentation skills.
  • Proficient in interpreting analysis results and business indicators to identify and analyze trends.
  • Strong level in computer abilities i.e. MS Office: Word, Excel (Financial, Logical, other functions), Power Point

จำนวน : 1 อัตรา

  • Bachelor Degree in Business Administration, Marketing or related field
  • Having 2-3 years of Working Experience in Modern Trade preferable Tesco Lotus
  • Can manage the Sales Target and Account Plan, Customer Profile & Business Review
  • Excellent Communication & Negotiation Skill, Energetic and Pleasant
  • Computer related