menu

บีไนซ์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ปีที่ 2

20 เมษายน 2564

“นีโอ คอร์ปอเรท” เล็งเห็นถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยจากเชื้อโรคของส่วนตัวและส่วนรวม จึงขอมอบผลิตภัณฑ์ ครีมอาบน้ำ บีไนซ์ แอนตี้แบคทีเรีย สูตรคลีน&แคร์ ขนาด 90 มล. จำนวน 3,240 ชิ้น ผ่านโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ( แผนกอายุรกรรม ) เพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19ที่กำลังแพร่ระบาด