menu

Stay Happiness

บรรยากาศแห่งความสุขพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน #บ้านหลังที่สอง ที่จะช่วยให้เกิด Work-Life Balance มีทั้งโค-เวิร์กกิ้ง สเปซ ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถใช้พื้นที่ได้ทุกเมื่อ ช่วงเวลาก่อนและหลังทำงาน สามารถสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้ที่ห้องฟิตเนส หรือลู่วิ่งบริเวณสนามหญ้า พร้อมสูดอากาศจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ภายในบริษัทฯ ยังจัดให้มีแคนทีน และร้านกาแฟ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีการนำผลผลิตจากพืชผักที่ปลูกบนชั้นดาดฟ้ามาปรุงเป็นเมนูพิเศษอีกด้วย