ประวัติบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดบริษัทฯ ขึ้น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532
โดยดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและเครื่องสำอาง
( ซึ่งผลิตโดยบริษัท นีโอ แฟคทอรี่  จำกัด )
ภายใต้ยี่ห้อทางการค้าคือ เอเวอร์เซ้นส์ จีนี่ ทรอส บีไนซ์   ไฟน์ไลน์  ดีนี่
วีไวต์  สมาร์ท และโทมิ

เว็บไซต์:  http://www.neo-corporate.com

 


 

ยกระดับมาตรฐานการทำงานไปสู่ระดับสากล

การทำงานเชิงรุก

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน


 

 

วิสัยทัศน์


 

 
 

พันธกิจ


 


1. นำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภค
2. ปรับสัดส่วนการขายระหว่าง Modern Trade กับ Traditional Trade เพื่อ balance อำนาจการต่อรอง
3. กระจายสินค้าให้ทั่วถึง และหาช่องทางใหม่ๆ ตาม Lifestyle ของผู้บริโภค
4. ปรับลดต้นทุนการ Build Brand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มอำนาจในการต่อรอง